De Griekse Bruiloft

De huwelijkswetgeving in Griekenland heeft een andere geschiedenis dan in Nederland. Zoals je weet is in Nederland alleen het burgerlijk huwelijk rechtsgeldig.

In Griekenland is de kerkelijke traditie diep in het leven van de burgers geworteld. Tot voor kort kon men in Griekenland alleen in de kerk trouwen. Het kerkelijk huwelijk had tevens een wettelijke status. De huidige wetgeving is een compromis; De wetgever heeft rekening gehouden met de traditie, maar heeft die aangepast aan de moderne tijd. Men kan nu kiezen of men in de kerk of op het stadhuis wil trouwen. In beide gevallen wordt het huwelijk door de wet erkend en wordt het geregistreerd bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Documenten

Beide partijen dienen de volgende documenten over te leggen om op het stadhuis in Griekenland te kunnen trouwen:

 Een uittreksel uit de geboorteakte;

 Een bewijs waaruit blijkt dat men ongehuwd dan wel gescheiden is;

 Een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Aan de hand van deze documenten zal door de Nederlandse Ambassade in Griekenland een verklaring opgemaakt worden dat er geen bezwaar is tegen het a.s. huwelijk. Deze verklaring kan er tegen betaling post aangevraagd worden en na het overleggen van een fotokopie van de hierboven genoemde documenten.

Na de ontvangst van deze verklaringen dien je alle hierboven genoemde documenten te laten vertalen in de Griekse taal door een beŽdigd vertaler en te laten legaliseren door de arrondissementsrechtbank door middel van een APOSTILLE.

Getuigen

Wat de getuigen voor het burgerlijk huwelijk betreft: daar zijn geen bijzondere voorwaarden aan gesteld. Alle genoemde documenten mogen niet ouder zijn dan zes maanden en u hoeft niet lang van te voren daar te zijn, als je alle documenten bij je hebt.

Het is wel verstandig om telefonisch van uit Nederland de trouwdatum vast te leggen en deze schriftelijk te bevestigen.

Met de Griekse huwelijksakte kunt je je in Nederland bij de burgerlijke stand laten inschrijven als het document door een beŽdigd vertaler in het Nederlands vertaald is.